- Q-metoden. Bruk av denne til beskrivelse av bergmasser og som et hjelpemiddel ved vurdering av sikringstiltak i bergrom. (utarbeidet sammen med Reidar Lien) NGI publ. nr. 54001-3, 1978, 34 sider.

Bruken av stereonett. NGI publ. nr. 54001-11, 1982, 17 sider.

Praktisk bruk av Q-metoden. NGI publ. nr. 592046, 1997, 42 sider.

Fredrik Løset har også skrevet flere artikler på engelsk, se www.rockmass.net. En av disse, som sammenligner sikring i sprengt tunnel med TBM av samme tunnel, er meget interessant og tas derfor med også her:

Support needs compared at the Svartisen road tunnel. Tunnels & Tunnelling, juni 1992, 3 sider 

 

 Presentasjoner på konferansen Fjellsprengningsteknikk /Bergmekanikk /Geoteknikk

 - Ingeniørgeologiske erfaringer fra kloakktunnelen Lysaker-Slemmestad. 1981, nr. 31.

 - Klassifikasjon av bergmasser med hensyn til stabilitet i tunneler. Nye erfaringer med Q-metoden. 1986, nr. 30  (sammen med Eystein Grimstad; Nick Barton; Reidar Lien og Johnny Lunde)

 - OL-ishall i fjell med 60 m spennvidde, bergmekanisk undersøkelser. 1990, nr. 36  (samme med Nick Barton; Lloyd Tunbridge; Jan Kristiansen; Gunnar Vik)

 - Ingeniørgeologi, utsprengning og sikring ved Svartisen kraftverk. 1990, nr. 30  (sammen med Jan Barstein og Per Arne Moen)

 - Bruk av Q, RMR, RMi i Svartdalstunnelen. 1999, nr. 35 (sammen med Olav Hval)

 - QTBM, en ny metode for vurdering av fremdrift ved TBM-boring. 1999, nr. 36 (sammen med Nick Barton)