Selmer-Olsen R. og Brekke T. (1965): Stability problems in underground constructions caused caused by montmorillonite-carrying joints and faults. J. Eng. Geol., Amsterdam, side 3 – 19.

Selmer-Olsen R. (1969): Experience with unlined pressure shafts in Norway. Symp. on Large Underground Openings, Oslo 1969, side 329 – 332.

Selmer-Olsen R. (1969): Discussion on Experience using rock bolts and shotcrete in area with rock bursting phenomena. Symp. on Large Underground Openings. Oslo 1969, side 275 – 278.

Selmer-Olsen R. og Bjørlykke S. (1972): Nødvendig overdekning i dalsider ved fjellrom med høyt innvendig vann- eller lufttrykk. 25 sider. Delprosjekt til forskningsprosjektet ”Væske- og gasslekkasjer i fjell” Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd.

Selmer-Olsen R. (1976): Examples of the behaviour of shotcrete linings underground. Proc. Conf. on Ground Support Engineering Foundation Conference Easton Md. 1976, side 71 – 75.

Selmer-Olsen R. (1979): Ingeniørgeologiske begreper samt en del anvendte begreper fra geologi og anleggsdrift. Upublisert, 1979, 28 sider.

Selmer-Olsen R.: Naturlige masseforflytninger (resente prosesser). Diverse bygningstekniske og anleggsmessige problemstillinger. Upublisert, 68 sider.

Selmer-Olsen R. (1983): Årsaken til luftlekkasjene fra luftputekammeret ved Tafjord 5. Notat for forskningsprosjektet ”Lekkasjeproblemer i norske fjellanlegg.” 22 sider.

Selmer-Olsen R. (1988): General engineering geological design procedures. Norwegian Tunnelling Today, Publ. Nr. 5 i NFF serien om norsk tunneldrift. 6 sider.

Selmer-Olsen R. og Palmstrøm A. (1989/90): Tunnel collapses in swelling clay. Tunnels & Tunnelling, november 1989, side 49 - 58 (Part 1) og januar 1990, side 55 – 58 (Part 2).

 

Presentasjoner på Fjellsprengingskonferansen/Bergmekanikkdagen

Begrepet dagfjell og tunnelbygging. 1975, side 15.1 – 15.5.

Betraktninger over store vannlekkasjer i dyptliggende tunneler.  1981, side 21.1 – 21.15.

Metode for bestemmelse av dimensjonerende svelletrykk. 1985, side 34.1 – 34.26.

Om sprakefjell. 1963, seksjon 16.

Om svelleleire i norske fjellanlegg. 1963, seksjon 25.

Undersøkelse av bergartenes borbarhet. 1968, seksjon 19.

Enkelte hovedtrekk i Norges regionale anleggsgeologi. 1980, seksjon 24.

Geoelektriske målinger på svakhetssoner i fjell. 1983, seksjon 14.