Broch E. (1971): Klassifisering av fjellets mekaniske egenskaper ved punktlasttesten. Teknisk Ukeblad, nr. 18, 1971. 4 sider.

Franklin J.A., Broch E. og Walton G.(1971): Logging the mechanical character of rock. Institution of Mining and Metallurgy, januar 1971, side A1 - A9.

Broch E. og Franklin J.A. (1972): The point-load strength test. Int. J. Rock. Mech. Min. Sci., vol 9, side 669 – 697.

Broch E. and Leivestad S.I. (1973): Innvirkning av fuktighet og anisotropi på bergarters skjærfasthet. Publ. nr.9, Geol. Inst. NTH, 30 sider.

Broch, E. (1974): The influence of water on some rock properties. In Advances in Rock Mechanics, Proc. 3rd Congr, Int. Soc, Rock Mech., Denver, Vol. 2, Part A, side 33-38.

Broch E. (1977): Point-load test og bruk i ingeniørgeologi. Rapp. no. 2, Geological Inst. NTH, Trondheim, 148 sider.

Broch E. (1979?): Changes in rock strength caused by water. Proc. 4th ISRM Congr., Montreux, Vol. 1; Balkema, Rotterdam, side 71-75.

Broch E. (1979?): Rock tunnelling. 9 sider.

Bjørgum F. og Broch E. (1980?): Underground storage and treatment of water sewage in Trondheim. 9 sider.

Broch E. (1983): Estimation of strength anisotropy using the point-load test.  Int. J. Rock. Mech. Min. Sci., vol 9, side 181 - 187.

Broch E. og Sørheim S. (1984): Experiences from the planning, construction and supporting of a road tunnel subjected to heavy rock bursting. Rock Mechanics and Rock Engineering nr. 17 1984, side 15 – 35.

Fredriksen U. og Broch E. (1984): Grouting of sewer tunnels in Oslo. Beijing international Colloquium Of Tunelling and Underground Works., 7 sider.

Broch E. (1984): Development of unlined pressure shafts and tunnels in Norway. Underground Space, vol. 8 1984. Side 177 – 184.

Broch E. (1984): Unlined high pressure tunnels in areas of complex topography. Water Power & Dam Construction, november 1984, side 21 – 23.

Broch E. (1988): Site investigations. Norwegian Tunnelling Today, Tapir publ. Trondheim, Norway, side 49 - 52.

Broch E. (1996): Rock Engineering Projects outside Scandinavia. Kilpailukykyinen kalliorakentaminen seminaari, Otaniemi, Finland, side 7 – 25.

Broch E. and Nilsen B. (1996): Engineering Geology of Rocks. NTNU, Geologisk institutt. Eng., 294 sider.

Broch E. (1996): Rock Engineering Projects outside Scandinavia. Kilpailukykyinen kalliorakentaminen seminaari, Otaniemi, Finland, side 7 – 25.

Broch E., Grøv E., og Davik K.I. (2002): The inner system in Norwegian traffic tunnels. Tunnels and Underground Space Technology 17, side 305 – 314.

Palmstrøm A. og Broch E. (2006): Use and misuse of rock mass classification systems with particular reference to the Q-system. Tunnels and Underground Space Technology, Vol. 21, side 575-593.

Broch E. (2010): Tunnels and underground works for hydropower projects. Muir Wood lecture, april 2010, 20 sider.

 

Prof. Einar Broch har gitt følgende presentasjoner på konferansen Fjellsprengningsteknikk /Bergmekanikk /Geoteknikk:

-     Stabilitet av store skråninger. 1970, nr. 21

-     Funksjonell klassifisering av fjell, generell oversikt - punktlastmetodene. 1971, nr. 13

-     Ingeniørgeologiske undersøkelser ved Bogna Kraftverk. 1972, nr. 20

-     Kort rapport om ingeniørgeologi og bergmekanikk i Finland. 1972, nr. 26

-     Refleksjoner om utviklingen av bergmekanikk etter deltakelse i en internasjonal kongress. 1974, nr. 14

-     Undersøkelser av stabilitetsforholdene for Ørtfjell dagbrudd i Rana. 1976, nr. 21 (sammen med Bjørn Nilsen)

-     Beregninger, målinger og observasjoner av spenninger ved Ørtfjell dagbrudd. 1977, nr. 24 (sammen med Bjørn Nilsen)

-     Lekkasje og stabilitetsproblemer i noen columbianske anlegg. 1984, nr. 23

-     Forundersøkelser for undersjøisk tunnel for oljerørledning under Hjeltefjorden. 1984, nr. 32  (sammen med O. Ustad)

-     Tunneldrift i lettsmuldrende sandstein med høyt vanntrykk i Guavio kraftverk, Columbia. 1986, nr. 33

-     Rapport fra den internasjonale konferansen ‘Storage of gases in rock caverns’. 1989. nr. 27

-     Norsk tunnelteknologi på det internasjonale markedet. 1992, nr. 5

-     Undergrunnsarbeidene ved Xiaolangdi kraftverk, Kina. 1999, nr. 16

-     ”Dispute review board” også noe for norske forhold? 2001, nr. 15

-     Q-systemet – muligheter og begrensninger. 2002, nr. 41 (sammen med Arild Palmstrøm og Olav Torgeir Blindheim