Fagpersoner i Ingeniørgeologi og bergteknikk.

Dr. Arne Bugge (1887–1968) var kanskje den først geologen som mer aktivt tok del som konsulent i tunnelarbeider. Arne Bugge er også kjent fra artikler om fjellskred (eksempelvis denne), i tillegg til geologisk kartlegging av flere kartblad i Norge. Han har også arbeidet mye med kartlegging og forståelse av sølvforekomstene ved Kongsberg.

Prof. Rolf Selmer-Olsen, grunnleggeren av ingeniørgeologi og bergteknikk i Norge, som døde i 1989 i en alder av 71 år (alt for tidlig - han hadde fremdeles masse å gi da han brått forlot oss). Du kan se en liste over en del av hans artikler her og dersom du ønsker, laste ned noen av dem.

Anders Heltzen, grunnleggeren av Fjellsprengningskonferansen og vel den først som skrev om sprøytebetong som egnet sikring i sprakefjell, se mer informasjon om artiklene her.


Prof. Einar Broch, aktiv i NFF og faktisk den som fikk i gang den norske nasjonale gruppen (bergmekanikkgruppen, NBG) av ISRM. Einar var tidligere president i ITA og i mange år redaktør i tidsskriftet Tunnel and Underground Space Technology. Som pensjonist er han nå erfaren bergteknisk konsulent i Norge og utlandet. Noen av Einars publikasjoner er vist her.


Dr. Nick Barton, Q-systemets far, er en av de mest fremtredende i bergteknikk-miljøet, hedret med både Leopold Müller Award og Gullfeiselen. Barton har publisert mer enn 260 artikler + 2 bøker. Han holder ofte foredrag og kurs i utlandet. I tillegg har Barton utviklet det såkalte Barton-Bandis kriteriet for skjærfasthet av sprekker. Oversikt over noen av hans publiserte artikler finnes her. Ellers finnes mye mer informasjon på http://www.nickbarton.com/publications_all.asp