Det kan være nyttig å ha en oppdatert geologisk tidstabell. Den er basert på den offisielle GTS tidsskala 2012.

Vi hører stadig om ulike bergartsnavn, men hvordan bergartene er utviklet? Og hvordan er bergartene sammensatt? Se skjemaet for bergartsutvikling og en liste med definisjoner av de vanligste bergartene.

Observasjoner og registreringer av bergmassen i terrengoverflaten og i tunnelen/bergrommet er oftest den viktigste del av grunnundersøkelsen. Det er en forutsetning at relevante parametere og egenskaper i berggrunnen kartlegges riktig. NGI har utarbeidet rapport til hjelp for bruk av Q-systemet i praksis. Mer om Q-systemet finnes på http://www.ngi.no/no/Innholdsbokser/Referansjeprosjekter-LISTER-/Referanser/Q-metoden/

Mange av de samme parametrene inngår i Q, RMR og i RMi systemene. RockMass har utarbeidet et skjema til hjelp for registreringer av ingeniørgeologiske observasjoner i tunnel, i fjellskjæringer og i blotninger i terrengoverflaten. Skjemaet er tilpasset et regneark der bergmassekvaliteten enkelt beregnes i Q, RMR og RMi systemene.

Selv med skjemaer og computer til beregninger og modellering, er det imidlertid observasjonene den enkelte ingeniørgeolog gjør, som er viktigst (og at hun/han har erfaring og forståelse/kjennskap til geologien og grunnforholdene på det aktuelle stedet)

Erfaringer fra bygging av tunneler har vi mye av i Norge etter bygging av mer enn 3000 km med tunneler og hundrevis av kraftverk. Det er imidlertid lite nedfelt i rapporter og publikasjoner. I forbindelse med forsknings- og utviklingsprosjektet “Miljø- og samfunnstjenlige tunneler” ble blant annet publikasjonen Riktig omfang av undersøkelser for berganlegg utarbeidet. Her er en del interessante norske tunnelprosjekter er beskrevet og vurdert, både noen vellykkede og noen mindre vellykkede. En hovedgrunn for å utarbeide denne rapporten var å frembringe informasjon om hvor mye det er rimelig å undersøke før og under bygging av et tunnelanlegg.

Diskusjon om NMT: På midten av 1990-tallet foregikk en diskusjon om internasjonal markedsføring av norsk tunnelteknologi ved NMT (Norwegian method of tunnelling). I 1995 var det en diskusjon om NMT. Det kan du se her. Foranledningen var en artikkel om NMT publisert i World Tunnelling.

Diskusjon om ingeniørgeologi: I 2007 var det en diskusjon i GEO om bruken av ingeniørgeologi, om dette kan du lese Det begynte med innlegg fra geologer i NGU, dette initierte svar fra Bent Aagaard og Bjørn Nilsen, samt svar fra Arild Palmstrøm.

Noen nyttige web-adresser:

Norsk bergmekanikkgruppe (NBG): http://www.bergmekanikk.no/

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF): http://www.nff.no/

Den engelske utgaven av NFF: www.tunnel.no

International society for rock mechanics (ISRM): http://www.isrm.net/

International association of engineering geologists (IAEG): http://www.iaeg.info/

Norges geotekniske institutt (NGI): http://www.ngi.no/no

Norges geologisk undersøkelse (NGU): http://www.ngu.no/no/

Magasinet GEO: http://www.geoportalen.no/ og http://geo365.no/

Interessant informasjon om bergteknikk finner du på Hoek’s corner: http://www.rocscience.com/education/hoeks_corner