Første versjon av den norske nettsiden RockMass.no har eksistert siden høsten 2007.

Annen versjon (av jan. 2013) har et nytt oppsett med betydelig mer informasjon innen bergteknikk, ingeniørgeologi og tunnelteknikk. Blant annet er det utført et betydelig arbeid med å finne fram og sammenstille titlene på alle presentasjoner på konferansen Fjellsprengningsteknikk /Bergmekanikk /Geoteknikk gjennom 50 år. I tillegg er fornavn og etternavn på forfattere/foredragsholdere angitt.