En liste på over 1500 engelske og norske artikkel-referanser finner du her.

Presentasjoner på den årlige høstkonferansen i Fjellsprengningsteknikk /Bergmekanikk /Geoteknikk. Gjennom 50 år summerer dette seg til 1756. Du kan se foredragsholdere/forfattere og titler på alle disse, sortert på år, og du kan søke på artikler og forfattere. Presentasjonene gir et vell av informasjon og gjenspeiler teknikker og utstyr som ble benyttet i planlegging, prosjektering og bygging av berganlegg gjennom alle disse årene. Det er også mange artikler som forteller om gjennomføring av bergprosjekter og de erfaringer som ble gjort. Det er faktisk ganske så mye interessant å finne fra disse foredragene å se hvilken utvikling som har funnet sted . Se også www.nff.no/

Det kan kanskje være artig å lese litt om fjellsprengning slik den er beskrevet i utdrag av lærebok fra 1965 av Prof. Anton Brandtzæg?

Flere (engelske) artikler som kan lastes ned, finnes på www.rockmass.net .

En del interessante norske artikler publisert av ulike fagpersoner er gitt under:

  • Prof. Rolf Selmer-Olsen
  • Bergingeniør Anders Heltzen
  • Prof. Dr. Einar Broch
  • Dr. Arild Palmstrøm
  • Dr. Nick Barton
  • Geolog Fredrik Løset som også har utarbeidet boken Norges tunnelgeologi, utgitt av NGI (Norges geotekniske institutt) og kan bestilles på .(JavaScript must be enabled to view this email address).

For de negelskspråklige artiklene i serien Norwegian Tunnelling, se www.NFF.no